Skip to content

Deddfwriaeth cynulliadau blaenorol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y Rhaglen ddeddfwriaethol.

Deddfwriaeth y Trydydd a'r Pedwerydd cynulliad.

Y Pedwerydd Cynulliad, mis Mai 2011 i fis Ebrill 2016

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, craffodd y Cynulliad ar 28 o Filiau a'u pasio'n Ddeddfau. Hefyd, methodd 3 Bil ar ddiwedd y Pedwerydd Cynulliad a gwrthodwyd 1 Bil gan y Cynulliad. Mae manylion y biliau hynny i'w gweld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Datganiadau Llywodraeth Cymru am ei Rhaglen Ddeddfwriaethol

Datganiad deddfwriaethol 2014-15 (dolen allanol)

Datganiad deddfwriaethol 2013-14 (dolen allanol)

Datganiad deddfwriaethol 2012-13 (dolen allanol)

Datganiad deddfwriaethol 2011-16 (dolen allanol)

Y Trydydd Cynulliad, mis Mai 2007 i fis Mawrth 2011

Roedd gan y Trydydd Cynulliad y pŵer i ystyried Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a Mesurau Cynulliad arfaethedig.

Math arbennig o ddeddfwriaeth yw Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol, a ddefnyddiwyd yn ystod y cyfnod hwn i drosglwyddo pwerau penodol o Senedd y DU i'r Cynulliad.

Darn o ddeddfwriaeth gan y Trydydd Cynulliad oedd Mesur Cynulliad a chanddo effaith debyg i Ddeddf Seneddol. Gallai'r Cynulliad basio Mesur ar unrhyw 'fater' wedi ei restru yn Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Gweler rhagor o wybodaeth am Orchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a Mesurau Cynulliad (dolen allanol) ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.