Skip to content

Y Rhaglen ddeddfwriaethol

Cynnwys y Rhaglen Ddeddfwriaethol yw'r cyfreithiau sy'n cael eu datblygu a'u cynnig gan Lywodraeth Cymru i helpu i gyflawni'r Rhaglen Lywodraethu.

Bydd y Prif Weinidog yn rhoi amlinelliad o flaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru am y flwyddyn nesaf yn ei ddatganiad blynyddol.

Datganiad deddfwriaethol 2018-19 (gwefan allanol)

Datganiad deddfwriaethol 2017-18 (gwefan allanol)

Datganiad deddfwriaethol 2016-17 (gwefan allanol)