Skip to content

Cod Erlyn Llywodraeth Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cod hwn yn rhoi canllawiau i erlynwyr ynglŷn â’r egwyddorion i’w dilyn wrth wneud penderfyniadau am erlyniadau gan Lywodraeth Cymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o gyfrifoldebau erlyn sy’n gysylltiedig â’i swyddogaethau.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • lles anifeiliaid
  • cynhyrchu bwyd
  • pysgodfeydd
  • gofal cymdeithasol
  • gofal plant
  • gofal iechyd annibynnol.

Mae’r cod yn esbonio sut rydym yn gwneud ein penderfyniadau a pha egwyddorion a ddilynir wrth wneud y penderfyniadau hynny.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cod erlyn Llywodraeth Cymru (Maint Ffeil: 193KB)