Skip to content

Adroddiadau

Adroddiadau sy’n rhoi cyngor ac argymhellion i Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r sector cyfiawnder a sector y gyfraith.

Ymateb Llywodraeth Cymru i 'Y Gyfraith a Chyfiawnder yng Nghymru'

07/04/17
Diweddariad ar y cynnydd mewn perthynas ag adroddiad ‘Law and Justice in Wales: Some Issues for the Next Assembly’ gan y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

09/12/16
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymateb i adroddiad y Pwyllgor ym mis Awst 2016.
 

Cyfiawnder Gweinyddol – sylfaen cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru

09/12/16
Cyflwynodd y Pwyllgor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd, Cymru adroddiad etifeddiaeth i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2016.
 

Y Gyfraith a Chyfiawnder yng Nghymru

09/12/16
Cyflwynodd y grŵp adroddiad i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2016.