Adroddiad sy'n cyflwyno data yn ôl oed, rhyw, cymhwyster, ethnigrwydd, statws anabledd, yr iaith Gymraeg a gwledydd a rhanbarthau'r DU ar gyfer 2019.