Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o beth sy'n rhaid i chi ei wneud a beth sydd ar agor ar lefel rhybudd canolig lefel 2.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid i chi wneud ar lefel rhybudd 2

Ar lefel 2 mae'n rhaid i chi:

 • gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi
 • gwisgo gorchudd wyneb (oni bai bod gennych esgus rhesymol i beidio â gwisgo gorchudd wyneb) yn mhob lle cyhoeddus dan do
 • peidio â chwrdd â neb mewn cartref preifat heblaw am y bobl sy’n byw gyda chi neu’ch aelwyd estynedig
 • peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn caffi, bwyty neu le arall agored dan do (heblaw am eich aelwyd os yw eich aelwyd yn fwy na hyn)
 • peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill yn yr awyr agored neu mewn gardd breifat (heblaw am eich aelwyd os yw eich aelwyd yn fwy na hyn)
 • gweithio gartre os medrwch

Beth sy'n gallu agor ar lefel rhybudd 2

 • ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant
 • Sefydliadau Addysg Uwch (cymysgedd o ddarlithoedd personol ac ar-lein)
 • safleoedd trwyddedig
 • siopau
 • gwasanaethau cyswllt agos
 • lletygarwch
 • llety gwyliau
 • mannau o adloniant
 • atyniadau i ymwelwyr
 • cyfleusterau hamdden a ffitrwydd, gan gynnwys campfeydd a phyllau nofio
 • amgueddfeydd a galerïau
 • sinemâu
 • theatrau a neuaddau cyngerdd
 • addoldai
 • canolfannau cymunedol
 • amlosgfeydd
 • llyfrgelloedd ac archifdai
 • cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff
 • parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • gweithgaredd dan do wedi’i threfnu (hyd at 30 o bobl)
 • gweithgaredd awyr agored wedi’i threfnu (hyd at 50 o bobl)
 • priodasau (y lleoliad fydd yn pennu faint o bobl)
 • derbyniad priodas / Te angladd / gwylnos (30 o bobl dan do, 50 awyr agored)

Beth sy'n gorfod cau ar lefel rhybudd 2

 • sglefrfeydd iâ cyhoeddus
 • clybiau nos a mannau adloniant i oedolion