Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud ar lefel rhybuddio 0.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Awst 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Cymru'n parhau i fod ar lefel rhybudd sero, a chyda niferoedd cynyddol o bobl yn cael eu brechu a diolch i ymdrechion parhaus pawb rydym yn llacio’n raddol yr amddiffyniadau sydd gennym ar waith, pan nad yw'r rhain bellach yn gymesur â lefel y risg a wynebwn.

Nid oes gofyniad cyfreithiol bellach i unigolion brofi eu statws brechu gan ddefnyddio'r pás COVID domestig nac i ddarparu prawf eu bod wedi cael canlyniad prawf llif unffordd negatif diweddar neu fod ganddynt esemptiad meddygol er mwyn mynd i mewn i ddigwyddiadau a lleoliadau penodol yng Nghymru. Fodd bynnag, gall busnesau a lleoliadau barhau i ystyried gofyn i bobl ddefnyddio'r pás COVID neu ddangos prawf eu bod wedi cael canlyniad negatif fel rhan o'r mesurau rhesymol i leihau'r risg o’r coronafeirws. Mae pás COVID yn parhau i fod ar gael i’w ddefnyddio ar gyfer teithio rhyngwladol.

Dim ond mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol y mae gwisgo gorchuddion wyneb yn ofyniad cyfreithiol, oni bai’ch bod wedi’ch eithrio neu fod gennych esgus rhesymol i beidio â gwisgo un. I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein canllawiau manwl ar orchuddion wyneb.

O 28 Mawrth 2022 ymlaen, nid yw hunanynysu yn ofyniad cyfreithiol bellach, ond er mwyn lleihau'r risg o roi'r feirws i eraill, os oes gennych symptomau dylech brofi a hunanynysu os byddwch yn profi'n bositif.

Nid ydym eto wedi cyrraedd sefyllfa lle gallwn gael gwared â phob mesur amddiffyn ac – yn unol â'r cyngor gwyddonol ac iechyd cyhoeddus diweddaraf – rydym yn cadw rhai rheolau cyfreithiol allweddol. Mae angen inni i gyd gymryd cyfrifoldeb o ran y rhain yn hytrach na’u gwneud yn ddewis personol.

Bydd dal yn rhaid i oedolion a phlant dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb, oni bai eu bod wedi’u heithrio, mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Er nad yw’n ofyniad cyfreithiol bellach mewn lleoedd eraill, mae pobl yn cael eu cynghori’n gryf i ddewis gwisgo gorchudd wyneb o hyd mewn mannau gorlawn neu fannau caeedig dan do, oni bai eu bod wedi’u heithrio ar sail feddygol.