Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i hwb cynnwys Dal i Ddysgu

Lle gallwch gael awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth i'ch arwain trwy dymor arholiadau ac asesu 2022 ac ymlaen i'r lefel nesa yn eich bywyd.

Dysgwyr TGAU
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich arholiadau ac asesiadau
Dysgwyr Lefel AS/Lefel A
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich arholiadau ac asesiadau
Dysgwyr cymhwyster galwedigaethol
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich asesiadau ac unrhyw arholiadau
Dysgwyr preifat
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich arholiadau ac asesiadau
Ansicr o’ch camau nesa?
Ewch gam ymhellach i’r lefel nesa
Iechyd a lles
Haciau i’ch helpu i gadw’n bositif
Adnoddau Adolygu
Awgrymiadau a chyngor da i’ch cadw’n llawn cymhelliant
Sesiynau adolygu ar-lein
Sesiynau adolygu TGAU, Lefel AS a Lefel A ar-lein gyda Carlam Cymru
Gwybodaeth am sefyll arholiadau
Popeth y mae angen i chi ei wybod, o adolygu i ganlyniadau

Dysgwyr TGAU

Diweddariadau ar gyfer tymor arholiadau 2022

Popeth sydd angen i chi ei wybod am arholiadau ac asesiadau yn 2022 o CBACCymwysterau Cymru.

Addasiadau ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch beth sydd wedi newid ar gyfer arholiadau ac asesiadau yn 2022 o CBAC.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch sesiynau ar-lein i gyfoethogi'ch gwybodaeth a mynd â'ch astudiaethau i'r lefel nesa yn Carlam Cymru.

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Gwarant Person Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Gweler cwestiynau cyffredin am arholiadau ac asesiadau 2022 o Cymwysterau Cymru.

 

Dysgwyr Lefel AS/Lefel A

Diweddariadau ar gyfer tymor arholiadau 2022

Popeth sydd angen i chi ei wybod am arholiadau ac asesiadau yn 2022 o CBACCymwysterau Cymru.

Addasiadau ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch beth sydd wedi newid ar gyfer arholiadau ac asesiadau yn 2022 o CBAC.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch sesiynau ar-lein i gyfoethogi'ch gwybodaeth a mynd â'ch astudiaethau i'r lefel nesa yn Carlam Cymru.

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Diwrnod canlyniadau a thu hwnt

I gael arweiniad ar ddiwrnod canlyniadau a cheisiadau prifysgol, ewch i wefan UCAS.

I ddarganfod mwy am brentisiaethau, ewch i wefan Cymru'n Gweithio.

Am adnoddau i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf i addysg uwch, ewch i’r Hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gwarant i Berson Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Gweler cwestiynau cyffredin am arholiadau ac asesiadau 2022 o Cymwysterau Cymru.

Dysgwyr cymhwyster galwedigaethol

Diweddariadau ar gyfer asesiadau 2022

Popeth sydd angen i chi ei wybod am arholiadau ac asesiadau yn 2022 o Gymwysterau Cymru a CBAC.

Addasiadau ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch beth sydd wedi newid ar gyfer asesiadau yn 2022 o Gymwysterau Cymru.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Gwarant i Berson Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Gweler cwestiynau cyffredin am asesiadau 2022 o Gymwysterau Cymru.

Dysgwyr Preifat

Ynghylch Dysgwyr Preifat

Gweler gwybodaeth am ddysgwyr Preifat o CBACCymwysterau Cymru.

Diweddariadau ar gyfer asesiadau 2022

Popeth sydd angen i chi ei wybod am asesiadau yn 2022 o Gymwysterau Cymru.

Addasiadau ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch beth sydd wedi newid ar gyfer asesiadau yn 2022 o Gymwysterau Cymru.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022

Darganfyddwch sesiynau ar-lein i gyfoethogi'ch gwybodaeth a mynd â'ch astudiaethau i'r lefel nesa yn Carlam Cymru.

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Gwarant i Berson Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Gweler cwestiynau cyffredin am asesiadau 2022 o Gymwysterau Cymru.

Gwybodaeth am sefyll arholiadau

Canllaw myfyrwyr CBAC

Dod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod, o adolygu i ganlyniadau yng nghanllaw myfyrwyr CBAC.

Os ydych yn sâl neu'n ynysu yn ystod eich arholiadau

Gwybodaeth gan CBAC ar beth i'w wneud os ydych yn sâl neu'n ynysu oherwydd Covid yn ystod eich arholiadau.


Cefnogir gan

Image