Neidio i'r prif gynnwy

Bydd Cynhadledd UK Space 2019, sef y gynhadledd fyd-eang fawr gyntaf i'w chynnal yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru (ICCW), yn cael ei lansio'n ffurfiol heddiw gan Ken Skates, Gweinidog yr Economi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae Cynhadledd UK Space wedi hen sefydlu fel y digwyddiad pwysicaf a mwyaf dylanwadol ar y gofod yn y DU.

Dyma'r pumed digwyddiad, ac mae'n dod â'r prif unigolion o fewn cymuned y gofod at ei gilydd, gan gynnwys llywodraeth, y byd academaidd a diwydiant, i gyfnewid syniadau, rhannu cynlluniau, datblygu perthynas a chwilio am ysbrydoliaeth i oroesi yn y cyfnod newydd hwn i'r gofod.

Dyma'r tro cyntaf i Gynhadledd y Gofod gael ei chynnal yng Nghymru, gyda'r trefnwyr yn dewis cynnal eu digwyddiad yn y cyfleusterau cynadledda newydd sydd yn union dros ffordd i westy'r Celtic Manor yng Nghaerdydd.

Mae'r ICCW wedi'i ddatblygu drwy Fenter ar y Cyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r Celtic Manor Resort Ltd, er mwyn creu lleoliad cynadledda eiconig yn Ne Cymru.

Amcangyfrifir y gallai'r ICCW ddod â £70 miliwn y flwyddyn i economi Cymru, tra bo effaith economaidd yr holl ddigwyddiadau sydd wedi'u trefnu hyd yma yn werth oddeutu £22 miliwn i'r ardal leol.

Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru i sector y gofod yn amlwg, ac mae Ken Skates hefyd wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer dau brosiect i fanteisio ar y cyfleoedd newydd hyn.

Bydd Snowdonia Aerospace  yn derbyn £135,000 o gyllid Llywodraeth Cymru am brosiect ar Faes Awyr Llanbedr i brofi a hedfan awyrennau di-griw, awyrennau trydan ac awyrennau gofod.

Mae B2Space hefyd wedi derbyn £100,000 i sefydlu yng Nghymru ac i ddefnyddio Llanbedr i edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio balwnau stratospherig i lansio lloerennau nano.

Mae Cymru yn anelu at greu 5% o drosiant diwydiant gofod y DU - cyfle gwerth £2 biliwn y flwyddyn - erbyn 2030.

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi:

Dwi'n falch bod pumed Cynhadledd Ofod y DU yn cael ei chynnal yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd, ac yn ymestyn croeso cynnes iawn i Gymru i'r gymuned ofod yn y DU a'n gwesteion rhyngwladol.

Mae effaith ICCW trwy ddarparu canolfan twristiaeth busnes newydd, yn ogystal â chynnig gwaith a chyfleoedd o fewn y gadwyn gyflenwi i'w ddathlu, ac mae'n wych bod y digwyddiad yn digwydd yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi twf parhaus y sector gofodol yng Nghymru, fydd yn creu swyddi ac yn hwb gwirioneddol i economi Cymru.

Mae Cymru wedi datblygu sylfaen weithgynhyrchu a thechnoleg gref sydd â chryfderau penodol mewn sectorau sy'n rhannu elfennau cadwyn gyflenwi diwydiant y gofod, megis ffotoneg, awyrofod, cyfathrebu diogel a systemau meddalwedd.

Gallwn gynnig amgylchedd profi a gwerthuso diogel sydd wedi'u profi hefyd mewn lleoliadau megis Traeth Pentywyn, Parc Aberthporth a Maes Awyr Llanbedr, ac rwy'n falch iawn o gyhoeddi cyllid heddiw ar gyfer dau brosiect pwysig yno.

Mae Cymru yn cynnig amgylchedd ffisegol a busnes unigryw i gwmnïau yn y sector, ac mae'r twf a'r defnydd masnachol o'r Sector Gofodol yn hanfodol i'n llwyddiant yn y dyfodol.