Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, wedi dweud y bydd y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC Cymru), gwerth £20 miliwn, ym Mrychdyn yn cynnig lefel newydd o gymorth i fusnesau ac yn sbarduno twf a swyddi yng Nglannau Dyfrdwy, y Gogledd, y Canolbarth ac ym Mhwerdy Gogledd Lloegr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:
Ken Skates yn gweld drosto’i hun sut mae'r gwaith adeiladu ar AMRC Cymru yn dod yn ei flaen

Rhannu’r dudalen hon

Wrth ymweld â’r safle gydag aelodau Bwrdd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy i weld sut mae'r gwaith ar y ganolfan ymchwil gweithgynhyrchu uwch yn dod yn ei flaen, pwysleisiodd y Gweinidog y bydd y datblygiad yn Sir y Fflint yn cefnogi'r nifer fawr o fentrau bach, canolig a mawr sydd yn yr ardal, ac yn sicrhau hefyd y bydd y byd diwydiannol a'r byd academaidd yn cydweithio mewn ffordd gryfach a mwy entrepreneuraidd.    
 
Dechreuodd y gwaith adeiladu ar y ganolfan ym mis Mai 2018 a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn yr hydref.
 
Airbus fydd y tenant mawr cyntaf yn AMRC Cymru, a bydd y ganolfan yn rhoi cyfle iddo ddatblygu technolegau'r genhedlaeth nesaf ar gyfer adenydd, gan wneud hynny yng nghyswllt 'Adain Yfory', sy'n rhan o fuddsoddiad Airbus mewn ymchwil ac arloesi.   
 
Rhagwelir y gallai'r ganolfan newydd ychwanegu hyd at £4 biliwn o werth ychwanegol gros (GVA) at economi Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf.
 
Y mis diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog y bydd Pennaeth presennol Coleg Cambria a Chadeirydd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, David Jones OBE, yn cadeirio'r Bwrdd Cynghori Lleol am chwe mis, gan gadw llygad ar weithgareddau a pherfformiad AMRC Cymru.    
 
Dywedodd Ken Skates ar ôl yr ymweliad:

"Roeddwn i'n falch o weld bod y gwaith adeiladu ar AMRC Cymru yn dod yn ei flaen yn dda. Bydd y ganolfan hon yn golygu y bydd modd gwneud gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad ym maes gweithgynhyrchu uwch, a hynny ar raddfa ddiwydiannol.

“Dw i wedi dweud o'r blaen y bydd y ganolfan newydd yn gweddnewid y sefyllfa'n llwyr, a dwi'n dal i gredu hynny. Mae'n argoeli i fod yn adeilad gwych a fydd yn sbarduno arloesedd a chynhyrchiant ar draws y gadwyn gyflenwi ac yn rhoi hwb gwirioneddol i dwf economaidd.

“Mae Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn feithrinfa ar gyfer gweithgynhyrchu yn y Gogledd a bydd AMRC Cymru yn bluen yng nghap y rhanbarth.  Dwi'n edrych 'mlaen at weld y gwaith yn parhau i ddod yn ei flaen dros y misoedd nesaf cyn i’r ganolfan gael ei chwblhau'n ddiweddarach eleni.”

Rhannu’r dudalen hon