Neidio i'r prif gynnwy
Jane Hutt AS

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn cefnogi gwaith Prif Weinidog Cymru.

Bywgraffiad

Treuliodd Jane ran o'i phlentyndod yn Uganda a Kenya, a chafodd ei haddysg ym Mhrifysgol Caint, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Bryste. Mae hi wedi byw a gweithio yng Nghymru ers 1972. 

Roedd Jane yn aelod etholedig o'r hen Gyngor Sir De Morgannwg am 12 mlynedd, a chafodd ei hethol i'r Cynulliad am y tro cyntaf ym 1999. Rhwng 1999 a 2005  hi oedd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru. Rhwng 2005 a 2007, hi oedd Gweinidog Busnes y Cynulliad a'r Prif Chwip. Yng Nghabinet cyntaf y Trydydd Cynulliad fe'i penodwyd yn Weinidog y Gyllideb a Busnes y Cynulliad. 

Yng Nghabinet y glymblaid, a gyhoeddwyd ar 19 Gorffennaf 2007, hi oedd y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. Ym mis Rhagfyr 2009, fe'i penodwyd yn Weinidog dros Fusnes a'r Gyllideb, ac yna yn Weinidog Cyllid tan 2016, pan fe'i penodwyd yn Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip ar ddechrau'r Pumed Cynulliad. 

Ar 13 Rhagfyr 2018, cafodd Jane ei phenodi yn Ddirprwy Weinidog ac yn Brif Chwip.

Mae Jane Hutt yn gymrawd anrhydeddus o Brifysgol Metropolitan Caerdydd a Choleg Caerdydd a'r Fro. Mae hi'n dysgu Cymraeg.

Cyfrifoldebau

Mae'r Dirprwy Weinidog yn cefnogi cyfrifoldebau gweinidog arall..

Ysgrifennu at Jane Hutt