Ymchwil i ganfyddiadau darparwyr gwasanaethau a defnyddwyr gwasanaethau ar ganlyniadau posibl cyflwyno isafswm pris ar gyfer alcohol.