Skip to main content

Rydym am leihau arferion yfed peryglus a niweidiol a byddwn yn cyflwyno isafbris ar gyfer gwerthu alcohol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam cyflwyno isafbris?

Mae'r niwed a achosir gan alcohol yn fater difrifol o ran iechyd y cyhoedd, sy'n arwain at dros 500 o farwolaethau y flwyddyn. Mae'n effeithio ar iechyd unigolion, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yr economi a theuluoedd.

Rydym yn cyflwyno isafbris am alcohol i helpu i leihau'r niwed. Mae'r polisi yn targedu yfed niweidiol ac yn canolbwyntio ar ddiodydd rhad, uchel eu cryfder.

Pan fydd yr isafbris yn cael ei gyflwyno, efallai y byddwch yn gweld pris rhai diodydd yn cynyddu. Y rhain fydd y diodydd alcoholig sydd ar hyn o bryd yn cael eu gwerthu am yn rhatach na'r isafbris.

Pasiwyd y gyfraith sy'n ein galluogi i osod isafbris uned ar 9 Awst 2018. Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) 2018 yw'r gyfraith hon. 

Cytuno ar yr isafbris am bob uned

Gwnaethom ymgynghori ar isafbris o 50c am bob uned o alcohol.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno ar bris isafbris uned o 50c. Bydd yn cael ei gyflwyno ar 2 Mawrth 2020.

 

Rhannu’r dudalen hon