Neidio i'r prif gynnwy

Rhagolwg o gyfartaledd incwm busnes fferm ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r adroddiad ystadegol 'Incymau fferm: Ebrill 2019 i Fawrth 2020 (rhagolygon)' a gafodd ei rag-eneinio i'w gyhoeddi ar y rhyngrwyd am 9:30am ar 30 Ebrill 2020 wedi'i ohirio. Mae hyn o ganlyniad i bwysau ar adnoddau staff ynglyn â’r coronafeirws (COVID-19) ac anawsterau wrth gael data dilys. Byddwn yn diweddaru ein sefyllfa yn ystod yr wythnosau nesaf. Byddem yn tynnu sylw defnyddwyr at y ffigurau terfynol diwedd y blwyddyn a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr.

Noder bod dadansoddiadau yn ymwneud â COVID-19 yw ein blaenoriaeth o hyd, ond fel y mae ein hadnoddau yn caniatáu, byddwn yn parhau â'n cyhoeddiadau arferol.

Rhannu’r dudalen hon