Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys ffigurau am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru ar gyfer 2017-18.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys:

  • ffeithlun ar wahân (ar dde y dudalen hon).
  • cydrannau incwm ac allbynnau (yn cynnwys cymhorthdal a dadansoddiad newydd am arallgyfeirio)
  • ffactorau yn effeithio incymau fferm, yn cynnwys y tywydd a phrisiau nwyddau
  • asedau, dyledion a gwerth net ffermydd
  • tablau newydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am allbynnau a chostau, tueddiadau o ran tri mesur gwahanol o incwm ffermydd, ac asedau, dyledion a gwerth net ffermydd

Pwyntiau allweddol

Incwm busnes fferm cyfartolog yng Nghrymu yn 2017-18, a newid ers 2016-17 (ar prisiau cyfredol) Ffermydd godro (£82,400, i fyny 163%): Mae incwm cyfartalog wedi amrywio’n fawr yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Gwelwyd incwm yn 2017-18 yn dod nôl i lefel uwch nag yn 2014-15 ar ôl dwy flynnedd a oedd yn sylweddol is. Ffermydd gwartheg a defaid (Ardal Lai Ffafriol) (£26,900 i fyny 17%): Roedd incwm cyfartalog yn uwch nag mewn unrhyw flwyddyn ers 2011-12. Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad) (£24,000 i fyny 5%): Er gwaethaf y cynnydd yn 2017-18, mae incwm cyfartalog yn parhau’n is nag yn ystod y cyfnod rhwng 2008-09 a 2014-15. Ffynhonnel: Arolwg Busnes Fferm, Llywodraeth Cymru

Diweddariadau yn ystod 2019

Bwriedir cyhoeddi rhagolygon o incwm ffermydd ar gyfer 2018-19 ym mis Mawrth 2019. Disgwylir i’r canlyniadau terfynol ar gyfer 2018-19 gael eu cyhoeddi ddiwedd 2019.

Adroddiadau

Incymau fferm, Ebrill 2017 i Mawrth 2018
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Incymau fferm, Ebrill 2017 i Mawrth 2018: ffeithlun
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 230 KB

PDF
230 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Incymau fferm, Ebrill 2017 i Mawrth 2018: tablau ychwanegol
, Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 118 KB

ODS
Saesneg yn unig
118 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099