Cyhoeddir data blynyddol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth am imiwneiddiadau plentyndod a imiwneiddiadau ffliw.

Cyhoeddir data pellach am nifer y cyrsiau imiwneiddio a rhoed ar wefan StatsCymru.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099