Neidio i'r prif gynnwy

Mae ein fframwaith ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig (NPS-PSU-0091-18) bellach ar waith ac ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae ail fersiwn y fframwaith hwn yn darparu rhaglenni cymorth i gyflogeion, cwnsela, gofal y llygaid i gyflogeion, ffisiotherapi, a meddygon arbenigol.

Yn unol â gofynion penodol sefydliadau cwsmeriaid, bydd y fframwaith hwn yn darparu'r gwasanaethau canlynol mewn pedwar lot, sef:

 • Lot 1: iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig
 • Lot 2: rhaglen cymorth i gyflogeion
 • Lot 2(A) rhaglen cymorth i gyflogeion – craidd
 • Lot 2(B) rhaglen cymorth i gyflogeion – ychwanegol
 • Lot 3: cwnsela a seicotherapi wyneb yn wyneb
 • Lot 3(A) cwnsela wyneb yn wyneb
 • Lot 3(B) therapi ymddygiad gwybyddol wyneb yn wyneb
 • Lot 3(C) ailbrosesu a disensiteiddio gyda symudiad y llygaid wyneb yn wyneb
 • Lot 4: cynllun gofal y llygaid i gyflogeion
 • Lot 5: gwasanaethau ychwanegol – gwasanaethau ffisiotherapi

Fe'i dyfarnwyd i'r cyflenwyr canlynol:

 • Lot 1: Business Health, Practis Grŵp Bellevue, Caer Health Services, Insight Health Screening Ltd, Insync Corporate Healthcare Ltd, Ysbyty Sant Joseff, Workare Ltd, Workforce Wellbeing
 • Lot 2: Care First
 • Lot 3: Caer Health Services, Horizons Counselling, Medra (CCTS) Ltd, NOSS Ltd, TCS, Tŷ Elis Counselling, Work Stress Management
 • Lot 4: ASE Corporate Eyecare
 • Lot 5: Ann Physiocare Ltd, Pen Y Lon (Mold) Ltd, Performance Physiotherapy Ltd, Premier Physical Healthcare, Rhos Physiotherapy, Spire Healthcare, St Asaph Chiropractic Clinic, St Josephs Hospital Ltd

Ceir gwybodaeth ynglŷn â'r darparwyr penodol sydd ar gael ar bob Lot yng nghanllawiau'r fframwaith ar GwerthwchiGymru (mae angen mewngofnodi).

Mae'r fframwaith hwn yn cynnig llwybr cyflym, syml a chystadleuol i gwsmeriaid i gaffael gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig. Mae'n cynnig mynediad at ddarparwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw sydd wedi cael eu hasesu ar sail ansawdd y gwasanaethau y maent yn eu cynnig.

Gellir cyflwyno contractau yn ôl y gofyn drwy ddyfarniad uniongyrchol neu drwy weithdrefn mini-gystadleuaeth yn dibynnu ar y lot a ddewisir.

Ar ben y cyngor gweithredol arferol, rydym yn hapus i gynnig cymorth i sefydliadau sy'n dymuno cynnal mini-gystadleuaeth. Cysylltwch â NPSpeopleservices&utilities@gov.wales i drafod ymhellach.

Rhannu’r dudalen hon