Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn diogelu ac yn gwella iechyd a lles ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd.