Neidio i'r prif gynnwy
Iach a diogel

Coronafeirws (COVID-19):
Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

Rydyn ni'n gwybod nad yw pethau'n normal ar hyn o bryd, ond gyda'n gilydd, gallwn ddod drwyddi, ac fe gawn ni i gyd gofleidio’n hanwyliaid yn fuan.

Am nawr, mae angen i ni ofalu ar ôl ein hunain yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngu ar symudiadau, ac fe allwn eich helpu i wneud hyn. Mae gennym awgrymiadau ar sut i gadw'n brysur, sut i fyfyrio a sut i ddiddanu’r plant. Rydyn ni i gyd yn cael ambell ddiwrnod da ac ambell ddiwrnod gwael. Gall pethau bychain fel cael paned o de neu fynd am dro wneud gwahaniaeth mawr.

Os ydych chi’n iach ac yn iau na 70, ac nad ydych yn feichiog nac yn dioddef o unrhyw gyflyrau iechyd, efallai eich bod am helpu yn eich cymuned. Gwych! Mae angen mwy o bobl i helpu eraill yng Nghymru.

Darllenwch y canllawiau i’r rhai sydd mewn perygl uwch o fynd yn sâl iawn gyda’r coronafeirws.

Ymunwch â'r sgwrs a defnyddiwch #GartrefGydanGilydd wrth rannu eich straeon.

Sut alla i helpu?
Sut alla i helpu?
Sut mae mynd ati yn ddiogel i helpu eich cymuned
Beth ddylwn i wneud os dwi’n gorfod aros adref?
Beth ddylwn i wneud os dwi’n gorfod aros adref?
Gwybodaeth am beth i’w wneud a sut i gael help
Sut alla i wirfoddoli?
Sut alla i wirfoddoli?
Darganfyddwch sut y gallwch wirfoddoli'n ddiogel
Cadw pobl yn ddiogel
Cadw pobl yn ddiogel
Gyda’n gilydd gallwn helpu i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion yn ddiogel rhag niwed, camdriniaeth neu esgeulustod
Sut alla i ofalu am fy lles?
Sut alla i ofalu am fy lles?
Syniadau i’ch cadw’n hapus gartref
 Lawrlwythiadau
Lawrlwythiadau
Defnyddiwch rhain i'ch helpu pan fyddwch yn aros gartref - Rydym wedi creu adnoddau i'ch cadw'n brysur a'ch meddwl yn weithgar

Gwneud y pethau bychain: Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

Os nad oes symptomau gen ti, a bo’ ti eisiau cefnogi pobl sy’n aros gartref oherwydd y Coronafeirws, dyma bum ffordd ddiogel y galli di helpu.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhannu’r dudalen hon