Gwnewch yn siŵr bod eich stori newyddion:

 • yn rhoi gwybodaeth y gall defnyddwyr weithredu arni (er enghraifft, cynllun grant y Llywodraeth yn agor am geisiadau)
 • yn rhoi gwybodaeth y byddai’r defnyddwyr yn disgwyl ei chael gan y sefydliad ei hun yn hytrach na drwy’r cyfryngau (er enghraifft, gwybodaeth am sut mae newidiadau i wasanaethau cyhoeddus yn effeithio arnynt fel gweithwyr y sector cyhoeddus)
 • yn cynnwys gwybodaeth angenrheidiol nad yw ar gael o ffynonellau eraill
 • yn newyddion gwirioneddol
 • yn ychwanegu rhywbeth at y cynnwys presennol
 • yn sefyll ar ben ei hun – dylid gallu ei dileu o’r safle heb effeithio ar unrhyw beth arall
 • defnyddiwch stori newyddion i roi gwybodaeth am ddigwyddiad

Peidiwch â chyhoeddi stori newyddion:

 • os yw’n cofnodi safbwyntiau’r sefydliad yn bennaf (denfyddiwch ddatganiad i’r wasg neu ddatganiad gan y cabinet)
 • os yw’n dyblygu datganiad i’r wasg
 • os yw’n dyblygu stori newyddion gan sefydliad arall
 • os taw tudalen gynnwys gyffredinol ydyw mewn gwirionedd
 • os yw’n hyrwyddo cyhoeddi cynnwys arall (er enghraifft, ystadegau)