Defnyddiwch ar gyfer:

  • datganiadau ysgrifnedig gan y Cabinet

Peidiwch â’i ddefnyddio ar gyfer:

  • unrhyw bwrpas arall heblaw datganiadau ysgrifenedig gan y Cabinet