Skip to main content

Mae Llywodraeth y DU wedi diwygio deddfwriaeth gyfredol i'w gwneud yn ofynnol i awdurdodau contractio'r DU gyhoeddi hysbysiadau contract i wasanaeth e-hysbysu newydd yn y DU o'r enw Find a Tender.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Os yw'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb, bydd yn ofynnol o hyd i awdurdodau contractio'r DU gyhoeddi hysbysiadau contract a bydd y rheoliadau caffael cyhoeddus yn aros yn ddigyfnewid i raddau helaeth. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn colli mynediad i atodiad ar-lein Cyfnodolyn Swyddogol yr UE (OJEU) ac i Tenders Electronic Daily (TED). Felly, mae Llywodraeth y DU wedi diwygio deddfwriaeth gyfredol i'w gwneud yn ofynnol i awdurdodau contractio'r DU gyhoeddi hysbysiadau contract i wasanaeth e-hysbysu newydd yn y DU o'r enw Find a Tender (FTS).

Yng Nghymru, bydd awdurdodau cyhoeddus yn parhau i hysbysebu hysbysiadau contract ar GwerthwchiGymru. Bydd unrhyw gontractau a fyddai wedi bod yn uwch na throthwy'r OJEU ac a fyddai wedi'u hanfon at TED, yn cael eu hanfon at FTS yn lle.

Os byddwn yn gadael heb gytundeb, bydd cyflenwyr cofrestredig GwerthwchiGymru yn parhau i dderbyn hysbysiadau a chael mynediad at hysbysiadau cyhoeddedig. Bydd Hysbysiadau uwchlaw'r trothwy hefyd yn cael eu hysbysebu ar FTS (yn ogystal â GwerthwchiGymru).

Mae Swyddfa'r Cabinet wedi diweddaru eu canllawiau i awdurdodau cyhoeddus, busnesau a sefydliadau eraill ar y canlyniad ar gyfer polisi caffael cyhoeddus mewn senario Brexit heb gytundeb.

Rhannu’r dudalen hon