Defnyddiwch ar gyfer:

  • areithiau cyhoeddus gan weinidogion neu lefarwyr eraill a enwir ac erthyglau sy’n rhoi enw’r awdur

Peidiwch â chreu araith:

  • oni bai eich bod yn disgwyl lefel uchel o ddiddordeb cyhoeddus ym mhopeth a ddywedir, nid dim ond y prif negeseuon (fel arall, byddai’n well cyhoeddi datganiad i’r wasg neu ymateb gan y llywodraeth yn dyfynnu’r prif bwyntiau, gyda sylwadau a dadansoddiad)
  • i gyhoeddi Datganiad Llafar fel cofnod yn unig (mae Cofnod y Cynulliad yn gwneud hynny beth bynnag)
  • oni bai bod angen gosod y cyd-destun er mwyn deall sut mae polisi’n dod ymlaen
  • i wneud datganiadau i’r cyfryngau (defnyddiwch ddatganiad i’r wasg)