Neidio i'r prif gynnwy

Mae Cyfarwyddiaeth Masnachol a Chaffael Llywodraeth Cymru am sefydlu adran o Hyb Gwybodaeth y DU (Khub) ar gyfer caffael masnachol yn sector cyhoeddus Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Gall yr hyb hwn weithredu fel rhith-gymuned caffael yng Nghymru, a bydd yn arbennig o ddefnyddiol er mwyn dod â phobl ynghyd yn ystod y cyfnod hwn pan fo pobl yn gweithio o bell ac yn hunanynysu oherwydd y pandemig coronaferiws. Bydd hefyd yn caniatáu i bobl fanteisio ar ein hyfforddiant a’n hadnoddau ar-lein.

Porth ar-lein yw’r Hyb Gwybodaeth sy’n caniatáu i gydweithwyr yn y sector cyhoeddus gysylltu â’i gilydd gan ddefnyddio dulliau digidol er mwyn cydweithio, cyfathrebu, a rhannu gwybodaeth a’r arferion gorau.

Bydd y porth yn galluogi’r rheini sy’n gweithio yn y proffesiwn i gysylltu â grwpiau, pobl a rhwydweithiau ar draws y gymuned gaffael yng Nghymru, drwy ddarparu lle ar gyfer rhannu adnoddau a chynnal trafodaethau. Byddwn yn defnyddio’r porth i rannu’r arferion gorau a rhoi diweddariadau rheolaidd am y gwaith yr ydym yn ei wneud i ddatblygu sgiliau a gallu masnachol. Mae’r syniadau cynnar yn cynnwys astudiaethau achos a chylchlythyrau gallu (h.y. yr hyn sydd ar y gweill, mentrau sy’n cael eu datblygu ac unrhyw hyfforddiant sydd ar gael), yn ogystal â dolenni at yr e-ddysgu sydd ar gael ar hyn o bryd, a’r e-ddysgu sydd ar y gweill, a fydd yn cael ei ddatblygu yn seiliedig ar feysydd polisi caffael newydd.

Ni fydd hwylusydd y porth, a byddwn yn llunio a datblygu’r cynnwys er mwyn iddo adlewyrchu anghenion y gymuned caffael yng Nghymru. Rydyn ni’n awyddus iawn i glywed eich barn a’ch syniadau am yr hyn yr hoffech ei weld ar yr Hyb, gan mai lle ar eich cyfer chi fydd ef ac y bydd angen iddo, felly, fod yn addas i’r diben.

Byddwn yn mynd ati’n rheolaidd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am hynt y gwaith, ond yn y cyfamser byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu’ch barn a’ch syniadau am yr hyn yr hoffech ei weld yn cael ei gynnwys ar y Khub ac a ydych yn credu y byddai’n adnodd defnyddiol ar eich cyfer. Dylech anfon eich sylwadau at vwpolicy@llyw.cymru erbyn 21 Mai.

Rhannu’r dudalen hon