Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd angen i chi ei wneud os oes rhaid i chi hunanynysu a’ch bod yn byw mewn cartref ar rent a rennir gydag eraill.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych yn byw mewn tŷ a rennir, rhaid i chi hysbysu’r rhai sy’n byw gyda chi os ydych chi: 

Symptomau’r coronafeirws neu angen hunanynysu

Dylech dreulio cyn lleied o amser â phosibl mewn mannau a rennir fel ceginau, ystafell ymolchi ac ystafelloedd byw.

Gallwch leihau’r risg o heintio eraill drwy wneud y canlynol:

 • glanhau mannau a rennir, fel ceginau, ystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd byw yn rheolaidd (pob arwynebedd)
 • awyru mannau a rennir
 • defnyddio ystafell ymolchi ar wahân i eraill os oes modd
 • defnyddio eich brws dannedd eich hun
 • glanhau’r toiled a’r ystafell ymolchi bob tro y byddwch yn eu defnyddio
 • llunio rota ar gyfer yr ystafell ymolchi (chi ddylai fod yr olaf i ddefnyddio’r ystafell ymolchi)
 • osgoi defnyddio’r gegin pan fo eraill yno, a mynd â’ch prydau i’w bwyta yn eich ystafell
 • glanhau’r ardal rydych wedi’i defnyddio â hylif glanhau gwrthfacterol
 • defnyddio peiriant golchi llestri, os oes un ar gael, i olchi llestri a chyllyll a ffyrc
 • efnyddio hylif golchi llestri a dŵr cynnes i olchi llestri a chyllyll a ffyrc, a’u sychu’n drylwyr (peidiwch â rhannu llieiniau llestri)
 • defnyddio cwpanau a gwydrau eich hunan (gan gynnwys yn yr ystafell ymolchi a’r ystafell wely), a llestri, diodydd, tywelion, gwlanen a dillad gwely eich hunan
 • cadw 2 fetr oddi wrth eraill, dan do ac yn yr awyr agored

Gwasanaeth glanhau

Os ydych wedi cytuno ar wasanaeth glanhau, rhaid i chi a’ch landlord neu asiant gosod gytuno ar broses wahanol.

 

Rhannu’r dudalen hon