Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Horizon Ewrop yw'r rhaglen drawswladol fwyaf erioed sy'n cefnogi ymchwil ac arloesi. Mae'n cael ei rhedeg gan y Comisiwn Ewropeaidd tan 2027, ac mae ganddi gyllideb o £100 miliwn.

Yn ogystal â chefnogi ymchwil hanfodol ac arloesol, bydd hefyd yn caniatáu i Gymru barhau i fod yn bartner gweithgar a dylanwadol.

Mae'r UE yn dal yn y broses o ffurfioli trefniadau cymdeithasu’r Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, gall ymgeiswyr o Gymru ddechrau gwneud cais ar unwaith. Nid oes angen i chi aros i'r UE ffurfioli’r trefniadau cymdeithasu.

Mae Llywodraeth y DU wedi addo cyllid ar gyfer y don gyntaf o ymgeiswyr llwyddiannus i raglen Horizon Ewrop na all lofnodi cytundebau grant â’r UE cyn ymwneud ffurfiol y DU â’r rhaglen.

Bydd y cyllid yn cael ei ddarparu drwy Ymchwil ac Arloesi y DU ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y canllawiau ar y warant ar gyfer Horizon Ewrop.

Mae ymgeiswyr o Cymru yn gymwys i gael grantiau Cyngor Arloesi Ewrop, ond nid ecwiti.

Mae rhagor o wybodaeth am gyfranogiad y DU yn y rhaglen ar gael Sesiwn Holi ac Ateb y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfranogiad y DU yn Horizon Europe.