Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Horizon Ewrop yw'r rhaglen drawswladol fwyaf erioed sy'n cefnogi ymchwil ac arloesi. Mae'n cael ei rhedeg gan y Comisiwn Ewropeaidd tan 2027, ac mae ganddi gyllideb o £100 miliwn.

Yn ogystal â chefnogi ymchwil hanfodol ac arloesol, bydd hefyd yn caniatáu i Gymru barhau i fod yn bartner gweithgar a dylanwadol.

Gan fod Cymru wedi’i chadarnhau fel Gwlad Gysylltiedig, gall ymgeiswyr o Gymru wneud cais fel pe baent yn un o  aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd, gyda rhai eithriadau cyfyngedig. Mae ymgeiswyr o Cymru yn gymwys i gael grantiau Cyngor Arloesi Ewrop, ond nid ecwiti.

Esbonnir cysylltiad y Deyrnas Unedig â Horizon Ewrop yn y cwestiynau ar gyfranogiad y DU yn Horizon Ewrop.