Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Ar 11 Rhagfyr 2020 cytunodd sefydliadau’r UE ar gyllideb rhaglen Horizon Ewrop newydd gwerth oddeutu €95.5 biliwn ar gyfer 2021-2027

Mae’r cytundeb drafft rhwng y DU a’r UE yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cysylltiad â Horizon Ewrop rhwng 2021 a 2027, yn ogystal â Copernicus (Arsylwi’r Ddaear), Ymchwil a Hyfforddiant Euratom ac ITER (ymasiad niwclear).

Mae copïau o’r cytundeb drafft ar gael ar GOV.UK.

Mae galwadau cyntaf Horizon Ewrop ar agor ac mae sefydliadau o’r DU yn gymwys i wneud cais.

Caiff proses, cwmpas a phrif nodweddion cysylltiad y DU â Horizon Ewrop eu hegluro yn y cwestiynau cyffredin ar gyfranogiad y DU yn Horizon Ewrop.