Skip to main content

Yn y canllaw hwn

2. Sut i wneud cais


Mae manylion y broses ymgeisio ar gael ar dudalennau Horizon 2020: sut i gael cyllid

Bydd angen i chi:

Os ydych yn ystyried gwneud cais am y math hwn o gyllid ymchwil ac arloesi, mae croeso i chi gysylltu:

Gall Uned Horizon 2020 eich helpu chi gyda'r canlynol:

  • cyngor ac arweiniad
  • eich cyfeirio at gymorth arbenigol
  • cysylltiadau â sefydliadau eraill a rhwydwaith Horizon
  • datblygu sesiynau gwybodaeth a digwyddiadau wedi'u targedu
  • cydlynu cymuned o werthuswyr ac arbenigwyr i rannu arbenigedd

 

Rhannu’r dudalen hon