Skip to main content

Yn y canllaw hwn

4. Brexit a Horizon 2020

Mae’n bosibl i chi ymgeisio am gyllid Horizon 2020 o hyd.

Ni wneir unrhyw newidiadau i’r cyllid gan yr UE ar gyfer prosiectau Horizon 2020 sydd eisoes wedi’u cymeradwyo. Bydd holl reolau a rheoliadau presennol yr UE yn parhau i fod yn gymwys.

Cofrestrwch i gael ein e-Newyddion, sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf a gwybodaeth ddefnyddiol am Horizon 2020 yng Nghymru, e-bost Horizon2020@llyw.cymru.

Rhannu’r dudalen hon