Yn y canllaw hwn

4. Brexit a Horizon 2020

Bydd ceisiadau llwyddiannus a wneir tra bo'r DU yn dal i fod yn rhan o'r UE yn cael eu gwarchod gan warant Llywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth y DU yn awyddus i barhau i gymryd rhan yn Horizon 2020 a Horizon Ewrop. 

Cofrestrwch i gael ein e-Newyddion, sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf a gwybodaeth ddefnyddiol am Horizon 2020 yng Nghymru, e-bost Horizon2020@llyw.cymru.