Neidio i'r prif gynnwy

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi

Mae gan filoedd o bobl Cymru hawl i gael mwy o fudd-daliadau.

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, sy’n golygu bod unrhyw gymorth bach ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt.

Llinell gymorth Advicelink Cymru

Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, gall Advicelink Cymru eich helpu i gadarnhau a hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi.  

Mae Advicelink Cymru yn cynnig cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim ar amrywiol bynciau, megis:

  • budd-daliadau lles
  • dyledion
  • cyflogaeth
  • addysg
  • tai
  • mewnfudo
  • camwahaniaethu. 

Cysylltwch ag un o’n cynghorwyr heddiw drwy ffonio ein llinell gymorth rhad ac am ddim ar 0808 250 5700.

Ewch i’r wefan i gael gwybod mwy am sut i gael cymorth.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn ffonio’r llinell gymorth?

Pan fyddwch yn cysylltu ag Advicelink Cymru, bydd cynghorydd hyfforddedig yn siarad â chi am eich amgylchiadau ac yn eich helpu i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt.

Bydd y cynghorydd yn egluro pa dystiolaeth y mae angen i chi ei darparu i gefnogi eich cais a gall drefnu i chi gael help i lenwi unrhyw ffurflenni hawlio.