Neidio i'r prif gynnwy

Hawliwch help gyda chostau ysgol

Wrth i gostau byw gynyddu, ni ddylai unrhyw blentyn wneud heb. Dysgwch am 3 math o gefnogaeth y gallai fod gennych hawl iddynt.

Peidiwch â cholli allan: prydau ysgol am ddim

Image

Os yw eich amgylchiadau wedi newid yn ddiweddar, neu os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol, efallai y bydd gennych hawl i brydau ysgol am ddim. Efallai bydd gennych hawl hefyd i dalebau neu ariannu ar gyfer prydau bwyd yn ystod gwyliau'r ysgol (hyd at ddiwedd Tymor y Gwanwyn 2023).

Mae prydau ysgol yn hybu bwyta iach, cynyddu’r amrywiaeth o fwyd y gallai eich plentyn fod yn bwyta, a gall wella ei ymddygiad a sgiliau cymdeithasol.

Edrychwch i weld a oes gan eich plentyn hawl i brydau ysgol am ddim

Manteisiwch ar eich hawliau: hawliwch help gyda hanfodion ysgol

Image

Os yw eich plentyn eisoes yn cael prydau ysgol am ddim, gallai fod mwy o help ar gael gyda hanfodion ysgol (PDG Mynediad).

Gall y pecyn hwn helpu gyda chostau hanfodion ysgol fel gwisg ysgol ac offer, i wneud yn siŵr bod eich plentyn yn barod ar gyfer y diwrnod ysgol.

Gallai fod gennych hawl i gefnogaeth o hyd at £300 ar gyfer:

  • gwisg ysgol: gan gynnwys dillad chwaraeon a sgidiau
  • gweithgareddau ysgol: gallai hyn gynnwys dysgu offeryn cerddorol, offer chwaraeon, ac offer arall ar gyfer clybiau ar ôl ysgol.
  • hanfodion ystafell ddosbarth: gallai hyn gynnwys pennau, pensiliau, bagiau ysgol neu liniadur neu dabled lle na all yr ysgol fenthyca’r offer

Edrychwch i weld a allwch gael help gyda hanfodion ysgol

Mae mwy i ddod...

Image

O fis Medi 2022, bydd ysgolion yn dechrau cyflwyno Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd, gan ddechrau gyda phlant mewn Dosbarthiadau Derbyn.

Os oes gennych blentyn yn dechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi, bydd ganddo hawl i brydau ysgol am ddim. Gallai fod angen i chi wneud cais neu ei gofrestru am brydau ysgol am ddim, fel bod ei ysgol yn gwybod faint o brydau i’w paratoi.

Darganfod mwy am Brydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd

Hawliwch help gyda chostau byw

Dysgwch fwy am gefnogaeth arall a allai fod ar gael i chi.