Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon i hawlio'r Dreth Trafodiadau Tir yn ôl (TTT) a delir ar y gyfradd uwch oherwydd eich bod bellach wedi gwerthu eich prif breswylfa flaenorol.

Gallwch wneud cais am ad-daliad TTT os:

 • mai chi yw prynwr yr eiddo y codwyd cyfradd uwch arno
 • mai chi yw’r cyfreithiwr neu'r trawsgludydd a weithredodd dros y prynwr yn y pryniant gwreiddiol
 • eich bod yn rhywun arall sydd wedi’u hawdurdodi i weithredu ar ran y prynwr

Mae'n rhaid eich bod wedi gwerthu eich prif breswylfa flaenorol o fewn 3 blynedd i brynu'r eiddo newydd er mwyn bod yn gymwys i gael ad-daliad.

Fel arfer mae'n cymryd 15 i 20 diwrnod gwaith i brosesu eich cais. Gall hyn gymryd mwy o amser os bydd angen mwy o wybodaeth arnom.

Cyn i chi ddechrau

Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi'i chwblhau'n rhannol, felly gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol gennych chi cyn i chi ddechrau. Efallai y bydd angen i chi ofyn i'ch cyfreithiwr neu'ch trawsgludydd.

Beth fydd ei angen arnoch

Manylion y trafodiad gwreiddiol

Rhif cyfeirnod treth unigryw

Rhif 12 digid o'ch ffurflen Treth Trafodiadau Tir.

Dyddiad dod i rym y trafodiad

Fel arfer, dyma'r diwrnod y gwnaethoch chi gwblhau pryniant yr eiddo.

Tystiolaeth eich bod wedi gwerthu eich prif breswylfa flaenorol

Byddwch angen copi electronig i'w uwchlwytho yn ystod eich cais am ad-daliad, sy'n dangos bod eich prif breswylfa flaenorol wedi'i gwerthu.

Os oedd yr eiddo yng Nghymru neu yn Lloegr

Byddwn angen copi wedi'i lofnodi a'i ddyddio o naill ai:

 • ffurflen trosglwyddo eiddo (TR1)
 • ffurflen trosglwyddo rhan o eiddo (TP1)
Os nad oedd yr eiddo yng Nghymru nac yn Lloegr

Byddwn angen datganiad cwblhau sy'n dangos y cyfanswm a oedd yn ddyledus ar ôl cwblhau'r trafodiad, a sut y cafodd y swm hwn ei greu.

Ni allwn dderbyn:
 • TR1 neu TP1 sy'n ymwneud â'ch prif breswylfa newydd
 • tystysgrif Treth Trafodiadau Tir

Swm yr ad-daliad

Fel arfer, dyma'r swm y gwnaethoch ei dalu ar y cyfraddau uwch minws y swm a fyddai wedi bod yn ddyledus ar y prif gyfraddau. Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell dreth ar-lein i’ch helpu chi i weithio hyn allan.

Manylion banc

Manylion cyfrif banc y person fydd yn derbyn y taliad:

 • enw deiliad y cyfrif
 • rhif y cyfrif
 • cod didoli
 • enw a chyfeiriad y banc

Cymorth

Os oes angen help arnoch neu os hoffech gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

Manylion banc

Manylion cyfrif banc y person fydd yn derbyn y taliad:

 • enw deiliad y cyfrif
 • rhif y cyfrif
 • cod didoli
 • enw a chyfeiriad y banc

Cymorth

Os oes angen help arnoch neu os hoffech gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.