Daeth yr ymgynghoriad i ben 31 Hydref 2013.

Cyfnod ymgynghori:
28 Gorffennaf 2013 i 31 Hydref 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 523 KB

PDF
523 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Holl ymatebion (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 5 MB

PDF
5 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn am newidiadau i hawliau datblygu a ganiateir i helpu i hwyluso'r seilwaith angenrheidiol yng Nghymru i sicrhau mynediad i fand eang y genhedlaeth nesaf.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym am eich sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i’r hawliau datblygu a ganiateir sydd wedi’u hamlinellu yn Rhan 24 “Development by Electronic Communications Code Operator (Wales)” o Atodlen 2 i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (O.S. 1995/418) fel y’i diwygiwyd.

Rhennir y papur ymgynghori yn 4 prif adran:

  • seilwaith telegyfathrebu yng Nghymru 
  • cyflwyno band eang sefydlog 
  • cyflwyno band eang symudol 
  • yr addasiadau arfaethedig i’r hawliau datblygu a ganiateir presennol a rhai materion cysylltiedig.

Mae Atodiad 2 a geir ynghlwm yn cynnwys Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 366 KB

PDF
366 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.