Neidio i'r prif gynnwy
Hannah Blythyn AS

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol yn cefnogi gwaith y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Bywgraffiad

Un o Sir y Fflint yw Hannah Blythyn. Yn falch o fod yn ‘Gog’, aeth i’r brifysgol sydd yn ei hetholaeth. Cafodd Hannah ei hethol yn Aelod y Cynulliad dros Ddelyn am y tro cyntaf yn etholiad 2016.

Yn ystod ei deunaw mis cyntaf fel Aelod, cadeiriodd Grŵp Trawsbleidiol Gogledd Cymru ynghyd â Chynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy ac roedd hi'n aelod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a Phwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

Cyn cael ei hethol, bu Hannah yn gweithio i undeb llafur Unite ar bolisi a gwaith gwleidyddol. Roedd yn weithgar yn nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus i newid y gyfraith a gwneud newidiadau cadarnhaol eraill. Mae’n gyn gadeirydd cangen LGBT Llafur ac roedd hi’n weithgar yn yr ymgyrch dros briodas gyfartal. Ar 13 Rhagfyr 2018 penodwyd Hannah yn Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Y tu allan i’r byd gwleidyddol, mae Hannah yn hoffi bod yn yr awyr agored. Mae’n feiciwr brwd a gymerodd ran mewn taith feicio ar draws Kenya dros elusen.

Cyfrifoldebau

Mae'r Dirprwy Weinidog yn cefnogi cyfrifoldebau gweinidog arall.

Ysgrifennu at Hannah Blythyn