Skip to main content

Gŵyl tair wythnos o hyd o ddigwyddiadau’n ymwneud â dysgu cydweithredol yw Gŵyl Sbarcio’r Syniad, sy’n bwrw goleuni ar y ffyrdd creadigol, aflonyddgar ac arloesol y gall pob un ohonom drawsnewid ein hunain a’n sefydliad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Bydd yr ŵyl yn dechrau yn Aberystwyth, Ceredigion ar 27 Ionawr 2020, gan symud ar draws nifer o leoliadau ledled Cymru.

Mae rhai o'r digwyddiadau cyffrous sy'n digwydd yng Ngŵyl Sbarcio’r Syniad yn cynnwys:

  • 31 Ionawr: Manteision a heriau cyd-gynhyrchu mewn ymchwil anabledd
  • 6 Chwefror: Trosglwyddo asedau cymunedol: y da, y drwg a'r dysgu
  • 10 Chwefror: Gweledigaeth y Cymoedd - buddsoddi mewn pobl i weddnewid cymunedau
  • 14 Chwefror Cynefin - Am dro i’r coed

I gael rhagor o wybodaeth am ŵyl gyntaf erioed Sbarcio’r Syniad a rhestr lawn o ddigwyddiadau ewch i: firestarterfestival.com.

Rhannu’r dudalen hon