Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn datblygu syniadau i wella'n hiechyd, amddiffyn ein hamgylchedd a chyfrannu at ddyfodol gwell ac economi cryfach.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yw pennaeth y proffesiwn gwyddonol ar gyfer Llywodraeth Cymru. Caiff ei gefnogi gan Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru.

Rydym yn annog tyfu ymchwil gwyddoniaeth mewn prifysgolion a busnesau Cymreig. Mae hyn yn hybu'r economi.

Rydym yn cyflogi gwyddonwyr a pheirianwyr ledled Llywodraeth Cymru. Maent yn gweithio ar faterion megis newid yn yr hinsawdd, ynni, coedwigaeth ac iechyd. Maent yn defnyddio tystiolaeth o ymchwil gwyddonol i'n helpu ni i fynd i'r afael â heriau yr ydym yn eu hwynebu fel cymdeithas.

Trio Sci Cymru

Mae hon yn fenter i annog disgyblion ysgol i astudio gwyddoniaeth driphlyg (bioleg, cemeg a ffiseg) ar gyfer TGAU. Bydd mwy na 5,600 o 30 o ysgolion yn elwa o weithgareddau fel arbrofion ymarferol a sioeau teithiol.

£5.7 miliwn o gyllid yr UE i annog astudio pynciau STEM

Rhannu’r dudalen hon