Defnyddiwch i gyflwyno gwybodaeth gorfforaethol am sefydliad allanol:

  • pwrpas y sefydliad
  • safonau gwasanaeth

Peidiwch â’i ddefnyddio ar gyfer deunydd a gynhyrchwyd gan y sefydliad allanol:

  • hysbysiadau
  • llawlyfrau
  • cyhoeddiadau
  • gwybodaeth gyffredinol am y Gwasanaethau