Canfod gwybodaeth ariannu nad yw eto wedi symud i'r LLYW.CYMRU newydd.