Mae enillwyr 2019 wedi eu cyhoeddi

Am y gwobrau
Popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwobrau.
Enillwyr a theilyngwyr
Mae enillwyr 2019 wedi eu cyhoeddi
Enwebwch
Mae enwebiadau ar gyfer 2019 bellach wedi cau

Am y gwobrau

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid eithriadol, gweithwyr ieuenctid a rhai sy'n rhan o waith ieuenctid ledled Cymru. 

Mae gwaith ieuenctid yn creu amgylchedd y gall pobl ifanc ymlacio ynddo a chael hwyl, gan deimlo’n ddiogel a theimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi. Drwy gyfleoedd dysgu heb fod yn ffurfiol a chyfleoedd dysgu anffurfiol, mae gwaith ieuenctid yn helpu ac yn herio pobl ifanc i wella’u cyfleoedd mewn bywyd.

Llinell amser dyfarniadau 2019

Timeline