Neidio i'r prif gynnwy

Rydym bellach ond tair wythnos i ffwrdd o Procurex Cymru a Gwobrau GO Cymru, a gynhelir ar 18 Mawrth yng Nghaerdydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gyda rhai siaradwyr gwych wedi'u cadarnhau, a dros 1600 o gynrychiolwyr eisoes wedi cofrestru i fod yn bresennol, archebwch eich lle heddiw ar gyfer Procurex Cymru.

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

  • Prif Arena dan gadeiryddiaeth Sian Lloyd, cyflwynydd teledu, newyddiadurwr a darlledwr
  • Bydd Nigel Owens - Dyfarnwr Rygbi Cymru - yn traddodi araith ysbrydoledig gyda ffocws ar arweinyddiaeth a goresgyn adfyd
  • Parth Academi Sgiliau Caffael Newydd yn cynnwys sesiynau ar reoli contractau, ysgrifennu manylebau a thechnegau gwerthuso
  • Parth Ffyniant i Bawb newydd yn cynnwys sesiynau ar Gaffael Cynaliadwy, Economi Gylchol a Gwerth Cymdeithasol
  • 80+ o stondinau arddangos, gan gynnwys pafiliynau Llywodraeth Cymru, NPS a Busnes Cymru

Gyda chymaint i'w weld a'i wneud, cymerwch eiliad i lawrlwytho'r cynlluniwr cyn digwyddiad a dechrau cynllunio'ch diwrnod.

I'r rhai sydd wedi bod digon ffodus i gyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau GO Cymru, yna pob lwc! Os hoffech archebu i fynychu'r swper a seremoni gala gyda'r nos, (mae croeso hefyd i'r rhai sydd ddim yn y rownd derfynol), gallwch wneud hynny ar y wefan yma