Skip to main content

Bydd ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2020 ar agor cyn bo hir.

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid bod y dysgwr wedi:

  • Cwblhau’r haen Ymgysylltu yn y rhaglen Hyfforddeiaethau ac wedi symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu datblygiad personol neu i waith.
  • Goresgyn rhwystr sylweddol neu nifer o rwystrau tra oedd ar y rhaglen Hyfforddeiaethau er mwyn symud ymlaen i gam nesaf ei (d)datblygiad personol neu i waith.
  • Symud ymlaen o’r haen Ymgysylltu yn y rhaglen Hyfforddeiaethau rhwng 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2019 (yn cynnwys y ddau ddyddiad hynny).

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon