Skip to main content

Cydnabod ymroddiad unigolion sydd wedi dewis Hyfforddeiaeth.

Dylai’r ceisiadau ddangos:

  • Ymroddiad pendant i gymryd rhan yn y rhaglen Hyfforddeiaethau a datblygiad personol parhaus.
  • Llwyddiant yn y “pellter a deithiwyd” i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu datblygiad personol neu i waith.
  • Effaith y rhaglen ar y dysgwr.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon