Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r ceisiadau ar gyfer y Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021 bellach ar agor.

Rhaid cyflwyno pob ffurflen gais erbyn 12 o’r gloch, hanner dydd, ar 30 Hydref 2020.

Caiff y ffurflenni cais eu tynnu oddi ar lein yn awtomatig ar yr amser uchod a bydd unrhyw ddolenni a anfonwyd atoch cyn hynny yn stopio gweithio.

Hyfforddeiaethau Hyfforddeiaethau - Dysgwr Cydnabod ymroddiad unigolion sydd wedi dewis Hyfforddeiaeth.
Prentisiaethau Prentisiaethau - Dysgwr Cydnabod ymroddiad a sgiliau unigolion sydd wedi dewis Prentisiaeth.
Doniau’r Dyfodol Doniau’r Dyfodol Cyfle i gyflogwyr enwebu prentisiaid sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd ac sydd wedi dangos cynnydd personol sylweddol ac wedi rhoi hwb pendant i berfformiad y sefydliad.
Cyflogwr – Prentisiaethau Prentisiaethau - Cyflogwr Cydnabod ymroddiad y cyflogwr i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu trwy Brentisiaethau.
Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith Cydnabod ymroddiad, egni a brwdfrydedd ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith i helpu dysgwyr.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon