Neidio i'r prif gynnwy

Diolch i bob un o’r noddwyr ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021.

Ein noddwyr Sefydliad
Prif noddwr Openreach
Hyfforddeiaeth (Ymgysylltu a Lefel 1) ACT Ltd
Y Llawlyfr Prifddinas Ranbarth Caerdydd
Hysbysebu a’r cyfryngau cymdeithasol Buddsoddwyr mewn Pobl
Prentis Sylfaen y Flwyddyn Academi Sgiliau Cymru
Prentis y Flwyddyn City & Guilds
Prentis Uwch y Flwyddyn Educ8 / ISA Training
Cyflogwr Canolig y Flwyddyn Wales England Care
Cyflogwr Mawr y Flwyddyn Babcock International Group
Macro-gyflogwr y Flwyddyn PeoplePlus Cymru
Ymarferydd dysgu seiliedig ar waith (Asesydd a Thiwtor) Agored Cymru

ACT

Meddai Caroline Cooksley, Cyfarwyddwr Datblygu ACT:

"Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn ffordd wych o glodfori'r unigolion dawnus sydd wedi ffynnu diolch i raglenni Dysgu Seiliedig ar Waith ac wedi cyrraedd y rownd derfynol. Mae ACT yn falch o noddi'r Categori Cyflogadwyedd gan gydnabod yr unigolion hynny sydd wir wedi rhagori."

Openreach

Dywedodd Connie Dixon, cyfarwyddwr partneriaethau Openreach yng Nghymru:

“Rydym wrth ein bodd o gael cefnogi’r digwyddiad ardderchog hwn eleni eto a hoffem longyfarch pawb sydd yn y rownd derfynol am gyrraedd mor bell.

“Mae prentisiaethau wedi bod yn rhan allweddol o strategaeth recriwtio Openreach erioed. Yn ogystal â dod ag egni, cyffro a brwdfrydedd i’n busnes, maen nhw’n dod â sgiliau newydd, profiadau newydd a syniadau newydd. Pob hwyl i bawb sydd yn y rownd derfynol.”

Os hoffech noddi Gwobrau Prentisiaethau Cymru, e-bostiwch Karen Smith Karen Smith yn Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru neu ffoniwch 029 2049 5861/ 07425 621709.

Defnyddir yr holl arian nawdd i wella Gwobrau Prentisiaethau Cymru.