Neidio i'r prif gynnwy

Ein Noddwyr

Diolch i bob un o’r noddwyr ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2019.

Openreach - Prif noddwr

Rydym ni yn Openreach yn rhoi gwerth mawr ar recriwtio prentisiaid newydd bob blwyddyn i swyddi amrywiol ac rydym yn gwerthfawrogi eu cyfraniad sylweddol i’r busnes – o ran sgiliau newydd, profiadau newydd a syniadau newydd. Rydym wrth ein bodd o fod yn gysylltiedig â’r gwobrau eleni ac yn dymuno’n dda i bawb ar y rhestrau byrion.

Y Brifysgol Agored - Noddwr llawlyfr y gwobrau

ACT Cyfyngedig - Hyfforddeiaethau – Ymgysylltu a Lefel 1

Mae ACT yn falch o noddi'r Categori Cyflogadwyedd yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru. Mae'n gyfle gwych i ddathlu'r holl unigolion yn y rownd derfynol sydd wedi elwa o ddilyn a pharhau i ragori diolch i raglenni dysgu seiliedig ar waith.

Academi Sgiliau Cymru - Prentis Sylfaen y Flwyddyn
City & Guilds - Prentis y Flwyddyn
Galwedigaethol Sgiliau Partneriaeth  - Prentis Uwch y Flwyddyn
MVRRS - Cyflogwr Bach y Flwyddyn
Babcock International - Cyflogwr Mawr y Flwyddyn
PeoplePlus Cymru - Macro-gyflogwr y Flwyddyn
Agored Cymru - Asesydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith
Hyfforddiant Cambrian - Noddwr bwrdd
Lloyds Banking Group - Noddwr bwrdd
Coleg y Cymoedd - Noddwr bwrdd
ITV Cymru Wales - Noddwr bwrdd
Freight Logistics Solutions - Noddwr bwrdd
Coleg Caerdydd a'r Fro - Noddwr bwrdd
Coleg Penybont - Noddwr bwrdd
ITEC Skills and Employment - Noddwr bwrdd

Pecynnau nawdd

Cynigir pecynnau nawdd ar sawl lefel. Po gyntaf y gwnewch y trefniadau, mwyaf o gyfleoedd a gewch. Mae nifer o sefydliadau yn noddi o flwyddyn i flwyddyn — heb i ni ofyn!

Mae llawer o fanteision i gyflwyno cais i noddi yn fuan. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod pob noddwr yn cael yr holl fanteision, nifer gyfyngedig o noddwyr fydd yn cael rhai manteision fel cyflwyno gwobr; cael eich logo ar glawr blaen llawlyfr y Gwobrau, Bwydlen y Cinio neu’r matiau diodydd ar y bwrdd, neu gyflwyno’r adloniant. Os cyflwynwch eich cais i noddi yn fuan, bydd gennych well cyfle o lawer o gael eich cydnabod a chael eich cynnwys yn yr holl ddefnyddiau hyrwyddo sy’n ymwneud â’r Gwobrau. 

Dyma’r pecynnau sydd ar gael:

Prif noddwr

Cost - £POA

Manteision:

 • Dau le am ddim ar y prif fwrdd gyda gwahoddedigion allweddol
 • Bwrdd arbennig i ddeg mewn lleoliad da yn y seremoni ar gyfer eich gwahoddedigion chi yn unig 
 • Logo’ch cwmni ar y llwyfan o flaen cynulleidfa o oddeutu 400 o wahoddedigion
 • Logo’ch cwmni ar holl ddefnyddiau print yr achlysur, yn cynnwys y gwahoddiadau a hysbyseb tudalen lawn i’w chynnwys yn llawlyfr cinio’r gwobrau. (Y noddwr i ddarparu’r gwaith celf ar gyfer llawlyfr y cinio)
 • Cyfeiriad at enw’r cwmni fel Prif Noddwr ym mhob datganiad swyddogol i’r wasg yn ymwneud â’r achlysur ac yn y sgript gyflwyno
 • Caiff dyfyniad gan eich sefydliad ei gynnwys mewn datganiad i’r wasg cyn ac ar ôl y gwobrau.
 • Caiff dyfyniad o’ch sefydliad ei roi ar wefan y Gwobrau Prentisiaethau.
 • Cyfle i ddarparu rhodd hyrwyddo a brand y cwmni arni ar y bwrdd ar gyfer pob un o’r gwahoddedigion. (Yr eitem i’w chyflenwi gan y noddwr)
 • Cyfle i gyflwyno’r wobr yn y dosbarth unigol o'ch dewis.
 • Un fideo ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol o sesiwn holi ac ateb byrfyfyr. Byddwn yn ffilmio cynrychiolydd o’ch sefydliad yn ateb cwestiynau a fydd yn dangos yr hyn wnaethoch chi yn rhan o’r rhaglen Prentisiaethau. Bydd yn cael ei ffilmio ar noson cyflwyno’r gwobrau ac yn cael ei dosbarthu drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol Prentisiaethau.
 • Dwy neges Facebook drwy PrentisiaethauCymru yn y cyfnod cyn y Gwobrau yn cyhoeddi’r nawdd (y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Dwy neges Twitter drwy @PrentisiaethauCymru yn y cyfnod cyn y Gwobrau yn cyhoeddi’r nawdd (y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Cyfle i ddarparu eitem/defnyddiau hyrwyddo ar gyfer pecynnau’r enillwyr a’r lleill sydd yn y rownd derfynol. (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i ddarparu baneri arddangos a brand y cwmni arnynt mewn lleoliad da yn y digwyddiad. (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos yn llawlyfr cinio’r gwobrau
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar faneri’r noddwyr yn y dderbynfa
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar y defnyddiau clyweledol yn ystod y noson

Noddwr llawlyfr y gwobrau

Cost - £2,000

Manteision:

 • Bwrdd i ddeg ar gyfer eich gwahoddedigion chi yn unig
 • Logo’ch cwmni ar glawr blaen llawlyfr y gwobrau
 • Hysbyseb hanner tudalen i’w chynnwys yn llawlyfr cinio’r gwobrau. (Y noddwr i gyflenwi’r gwaith celf)
 • Un neges Facebook drwy PrentisiaethauCymru yn cyhoeddi’r nawdd (Y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Un neges Twitter drwy @PrentisiaethauCymru yn cyhoeddi’r nawdd (y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Cyfle i ddarparu eitem/deunyddiau hyrwyddo ar gyfer pecynnau’r enillwyr a’r lleill sydd yn y rownd derfynol. (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i frandio’ch bwrdd. (Y noddwr i ddarparu’r eitemau)
 • Cyfle i arddangos baner godi fechan (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos yn llawlyfr cinio’r gwobrau
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar faneri’r noddwyr yn y dderbynfa
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar y defnyddiau clyweledol yn ystod y noson.

Noddwr cinio’r gwobrau

Cost - £2,000

Manteision:

 • Bwrdd i ddeg ar gyfer eich gwahoddedigion chi yn unig
 • Matiau diodydd â brand i’w hargraffu mewn 1 lliw yn unig a’u rhoi ar y byrddau i bawb
 • Defnydd arbennig o le yn y man rhwydweithio cyn y gwobrau er mwyn dangos deunyddiau wedi’u brandio.
 • Un neges Facebook drwy PrentisiaethauCymru yn cyhoeddi’r nawdd (y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Un neges Twitter drwy @PrentisiaethauCymru yn cyhoeddi’r nawdd (y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Cyfle i arddangos baner godi fechan (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i ddarparu eitem/deunyddiau hyrwyddo ar gyfer pecynnau’r enillwyr a’r lleill sydd yn y rownd derfynol. (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i frandio’ch bwrdd. (Y noddwr i ddarparu’r eitemau)
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos yn llawlyfr cinio’r gwobrau
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar faneri’r noddwyr yn y dderbynfa
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar y defnyddiau clyweledol yn ystod y noson.

Noddwr bwydlen y cinio

Cost - £1,500

Manteision:

 • Bwrdd i ddeg ar gyfer eich gwahoddedigion chi yn unig
 • Logo’ch cwmni ar glawr blaen bwydlen cinio’r gwobrau
 • Hysbyseb hanner o dudalen i’w chynnwys ar Fwydlen Cinio’r Gwobrau (Y noddwr i ddarparu’r gwaith celf)
 • Un neges Facebook drwy PrentisiaethauCymru yn cyhoeddi’r nawdd (y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Un neges Twitter drwy @PrentisiaethauCymru yn cyhoeddi’r nawdd (y noddwr i ddarparu’r gwaith graffeg).
 • Cyfle i ddarparu eitem/deunyddiau hyrwyddo ar gyfer pecynnau’r enillwyr a’r lleill sydd yn y rownd derfynol. (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i arddangos baner godi fechan (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i frandio’ch bwrdd. (Y noddwr i ddarparu’r eitemau)
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos yn llawlyfr cinio’r gwobrau
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar faneri’r noddwyr yn y dderbynfa
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar y defnyddiau clyweledol yn ystod y noson

Noddwr dosbarthiadau unigol y gwobrau

Cost - £1,250 each

Manteision:

 • Bwrdd i ddeg ar gyfer eich gwahoddedigion chi yn unig
 • Cyfle i gyflwyno’r wobr yn y dosbarth unigol o'ch dewis.
 • Cyfle i ddarparu eitem/defnyddiau hyrwyddo ar gyfer pecynnau’r enillwyr a’r lleill sydd yn y rownd derfynol. (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i arddangos baner godi fechan (Y noddwr i’w cyflenwi)
 • Cyfle i frandio’ch bwrdd. (Y noddwr i ddarparu’r eitemau)
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos yn llawlyfr cinio’r gwobrau
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar faneri’r noddwyr yn y dderbynfa
 • Bydd logo’ch cwmni yn ymddangos ar y defnyddiau clyweledol yn ystod y noson.

Noddwr bwrdd

Cost - £1,000

Manteision:

 • To host an exclusive table of ten for your invited guests
 • Opportunity to brand your table (Sponsor to supply)
 • Your company logo will appear in awards dinner brochure
 • Your company logo will appear on sponsor banner displayed in the reception area
 • Your company logo will appear on audio visual materials during the Awards. 

Os hoffech noddi Gwobrau Prentisiaethau Cymru, e-bostiwch Karen Smith Karen Smith yn Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru neu ffoniwch 029 2049 5861/ 07425 621709.

Defnyddir yr holl arian nawdd i wella seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon