Rownd derfynol

Rebekah Chatfield

Trodd Rebekah Chatfield ei dawn a’i diddordeb mewn pobi yn swydd lawn amser gyda Brød (The Danish Bakery Ltd) ym Mhontcanna, Caerdydd. Penderfynodd Rebekah, 24 oed, o Abertyleri, newid cyfeiriad ar ôl graddio mewn bioleg y môr.

Gwnaeth gymhwyster Hyfedredd yn Sgiliau’r Diwydiant Pobi gyda’r darparwr dysgu Hyfforddiant Cambrian y llynedd ac mae’n ystyried symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch mewn Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd.

Diolch i’r profiad a gafodd ar ei phrentisiaeth, mae wedi cyflwyno trefn gynhyrchu i wella llif y gwaith, ac mae’n datblygu ryseitiau a chynhyrchion newydd, yn lleihau gwastraff bwyd ac yn mentora prentisiaid y cwmni.