Enyllidd

Stella Vasiliou

Mae Stella Vasiliou, 19 oed, wedi dangos nad oes raid llwyddo mewn arholiadau ysgol er mwyn serennu yn eich gyrfa.

Mae gan Stella, sy’n byw yn y Barri, yrfa addawol fel saer gyda Chyngor Bro Morgannwg er iddi dreulio blwyddyn yn astudio celf a dylunio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

Trwy'r darparwr hyfforddiant ACT Training, dysgodd am nifer o yrfaoedd posibl yn cynnwys gwaith adeiladu. Cwblhaodd Hyfforddeiaeth Lefel 1 mewn Adeiladu mewn dim ond saith mis ac fe arweiniodd lleoliad gwaith gyda Chyngor Bro Morgannwg at Brentisiaeth mewn Gwaith Coed, wedi’i chyflenwi gan Goleg Caerdydd a’r Fro.

“Hoffwn i brofi i bobl eraill sy’n gadael yr ysgol nad graddau yw popeth,” meddai Stella. “Gallwch chi fod yn llwyddiannus mewn ffyrdd eraill.”