Rownd derfynol

Freight Logistics Solutions

Mae prentisiaid wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad cwmni llwyddiannus Freight Logistics Solutions, cwmni rheoli cadwyni cyflenwi sy’n arbenigo mewn logisteg.  

Ffurfiwyd y cwmni sydd â’i ganolfan yng Nghwmbrân, gan y rheolwr gyfarwyddwr Ieuan Rosser ym mis Mai 2016, ac mae’n cyflogi 25 o bobl, yn cynnwys chwech o brentisiaid sy’n gweithio tuag at Brentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes gyda Hyfforddiant Torfaen.

Yn cyd-fynd â’r Brentisiaeth, mae rhaglen hyfforddi fewnol sy’n canolbwyntio ar reoli cadwyni cyflenwi a logisteg.

Ac yntau’n cychwyn ar ei drydedd flwyddyn, mae’r cwmni wedi ennill nifer o wobrau i gwmnïau newydd a’i nod yw dyblu ei drosiant a’i staff cyn pen pum mlynedd.

Caiff prentisiaid eu recriwrio ar sail eu potensial, cânt brofiad o wahanol adrannau yn y busnes a’u hannog i wneud awgrymiadau, i fod yn ddyfeisgar, i brofi pethau newydd ac i ddatblygu’n aelodau amhrisiadwy o dîm.