Skip to main content

Rownd derfynol

Celtic Manor Resort

Mae e-ddysgu ac apiau wedi helpu i sicrhau bod staff yng Ngwesty Hamdden pum seren y Celtic Manor yng Nghasnewydd yn cael yr wybodaeth a’r adnoddau diweddaraf fel rhan o’u rhaglen brentisiaethau.

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r ganolfan wedi recriwtio 386 o brentisiaid mewn gwahanol rannau o’r busnes. Ar hyn o bryd, mae’n darparu 17 fframwaith, yn amrywio o Brentisiaethau Sylfaen i Brentisiaethau Uwch ac mae’n cydweithio â’r darparwr hyfforddiant Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Yn ddiweddar, lansiodd y cwmni raglen brentisiaethau ddwy flynedd newydd sbon mewn Gwestai a Lletygarwch a bydd yn recriwtio dair gwaith y flwyddyn.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon