Darllenwch am rai sydd eisoes wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru

Gwobrau 2019 Gwobrau 2019 Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, 24 Hydref 2019
Gwobrau 2018 Gwobrau 2018 Celtic Manor, 9 Tachwedd 2018
The 2017 Awards Gwobrau 2017 Celtic Manor, 20 Hydref 2017