Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru’n cydnabod llwyddiant unigolion, cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith mewn 12 dosbarth gwahanol.

Categorïau

Bydd Gwobrau Prentisiaethau Cymru’n cydnabod llwyddiant unigolion, cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith mewn 12 dosbarth gwahanol.

Cyflogadwyedd – Dysgwr 

 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Ymgysylltu)
 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Lefel 1)

Prentisiaethau – Dysgwr

 • Prentis Sylfaen y Flwyddyn
 • Prentis y Flwyddyn
 • Prentis Uwch y Flwyddyn
 • Doniau Yfory

Prentisiaethau – Cyflogwr

 • Cyflogwr Bach y Flwyddyn (1-49 o weithwyr)
 • Cyflogwr Canolig y Flwyddyn (50-249 o weithwyr)
 • Cyflogwr Mawr y Flwyddyn (250-4999 o weithwyr)
 • Macro-gyflogwr y Flwyddyn (5000+ o weithwyr)

Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith

 • Asesydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Tiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith

Yn ogystal â’r gwobrau yn y dosbarthiadau uchod, mae’r Beirniaid yn cadw’r hawl i roi Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig y Beirniaid gyda’r nod o gydnabod rhagoriaeth mewn unrhyw agwedd ar gyflenwi rhaglenni Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau nad yw’n dod yn uniongyrchol o dan Feini Prawf y Gwobrau.

Dyddiadau allweddol

7 Medi 2020 – Dechrau’r cyfnod ymgeisio

13 Tachwedd 2020 – dyddiad cau

Ionawr 2021 – Cyhoeddi'r rhestr fer

29 Ebrill 2021 – Gwobrau Prentisiawthau Cymru

Amodau a thelerau ymgeisio

 • Rhaid cyflwyno pob ffurflen gais erbyn 12 o’r gloch, hanner dydd, Amser Haf Prydain (BST) ar 30 Hydref 2020. Sylwch: Caiff y ffurflenni cais eu tynnu oddi ar lein yn awtomatig ar yr amser uchod a bydd unrhyw ddolenni a anfonwyd atoch cyn hynny yn stopio gweithio.
 • Dim ond un ffurflen gais y cewch ei hanfon ar gyfer pob ymgeisydd; ni fydd unrhyw geisiadau dilynol a anfonir ar gyfer yr ymgeisydd hwnnw yn cael eu derbyn.
 • Bydd angen i’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol sicrhau eu bod ar gael at ddibenion cyhoeddusrwydd (ffotograffau, ffilmio a datblygu astudiaethau achos) lle bo’n briodol a bod modd gwneud hynny’n ddiogel, drwy gydol mis Ionawr, mis Chwefror a mis Mawrth 2021.
 • Bydd angen i’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan mewn Seremoni Wobrwyo ym mis Mawrth. Os bydd amgylchiadau annisgwyl yn codi, gall cynrychiolydd gymryd rhan yn lle’r cystadleuydd.
 • Mae penderfyniad y Beirniaid yn derfynol ac ni fyddant yn cymryd rhan mewn gohebiaeth na thrafodaethau.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol