Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru’n cydnabod llwyddiant unigolion, cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith mewn 12 dosbarth gwahanol.

Ynghylch y seremoni wobrwyo / Prynu tocynnau (Gwerthu allan)

Cynhelir y seremoni ar ddydd Iau 24 Hydref 2019 yn y Ganolfan Gynadledda Genedlaethol Cymru, Casnewydd. 

Mae'r Ganolfan Gynadledda Genedlaethol Cymru yng Nghasnewydd, oddi ar gyffordd 24 yr M4. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan y Ganolfan Gynadledda Genedlaethol Cymru

Os bydd eich gwestai’n chwilio am lety, rydym wedi trefnu cyfraddau arbennig gyda’r Celtic Manor. Ffoniwch 01633 410 262  neu ewch i www.cetlic-manor.com i archebu ar y cyfraddau isod, gan ddyfynnu’r cyfeirnod: NTFW241019

Categorïau

Bydd Gwobrau Prentisiaethau Cymru’n cydnabod llwyddiant unigolion, cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith mewn 12 dosbarth gwahanol.

Cyflogadwyedd – Dysgwr 

 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Ymgysylltu)
 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Lefel 1)

Prentisiaethau – Dysgwr

 • Prentis Sylfaen y Flwyddyn
 • Prentis y Flwyddyn
 • Prentis Uwch y Flwyddyn

Doniau Yfory

Prentisiaethau – Cyflogwr

 • Cyflogwr Bach y Flwyddyn (1-49 o weithwyr)
 • Cyflogwr Canolig y Flwyddyn (50-249 o weithwyr)
 • Cyflogwr Mawr y Flwyddyn (250-4999 o weithwyr)
 • Macro-gyflogwr y Flwyddyn (5000+ o weithwyr)

Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith

 • Asesydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Tiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith

Yn ogystal â’r gwobrau yn y dosbarthiadau uchod, mae’r Beirniaid yn cadw’r hawl i roi Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig y Beirniaid gyda’r nod o gydnabod rhagoriaeth mewn unrhyw agwedd ar gyflenwi rhaglenni Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau nad yw’n dod yn uniongyrchol o dan Feini Prawf y Gwobrau.

Dyddiadau allweddol

11 Mawrth – Dechrau’r cyfnod ymgeisio

3 Mai (hanner dydd) – Dyddiad cau’r cyfnod ymgeisio

10 Mehefin tan 19 Gorffennaf – Ymweliadau dilysu â’r rhai sydd ar y rhestr fer am wobrau’r Cyflogwyr a’r Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith

9 Awst – Cyhoeddi’r rhestr fer

24 Hydref 2019 - Y Seremoni Wobrwyo

Amodau a thelerau ymgeisio

 • Rhaid cyflwyno pob ffurflen gais erbyn 12 o’r gloch, hanner dydd, Amser Haf Prydain (BST) ar 3 Mai 2019. Sylwch: Caiff y ffurflenni cais eu tynnu oddi ar lein yn awtomatig ar yr amser uchod a bydd unrhyw ddolenni a anfonwyd atoch cyn hynny yn stopio gweithio.
 • Dim ond un ffurflen gais y cewch ei hanfon ar gyfer pob ymgeisydd; ni fydd unrhyw geisiadau dilynol a anfonir ar gyfer yr ymgeisydd hwnnw yn cael eu derbyn.
 • Bydd angen i’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol sicrhau eu bod ar gael at ddibenion cyhoeddusrwydd (ffotograffau, ffilmio a datblygu astudiaethau achos) rhwng 11 Mehefin a 20 Goffenaf 2019.
 • Bydd angen i’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol sicrhau eu bod yn gallu dod i’r Seremoni Wobrwyo ar noson 24 Hydref 2019 yn y Ganolfan Gynadledda Genedlaethol Cymru, Casnewydd. Os bydd amgylchiadau annisgwyl yn codi, gellir anfon cynrychiolydd yn lle’r cystadleuydd.
 • Mae penderfyniad y Beirniaid yn derfynol ac ni fyddant yn cymryd rhan mewn gohebiaeth na thrafodaethau.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon