Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Gwyliwch seremoni'r Gwobrau yma

Gair am y gwobrau
Popeth y mae angen i chi ei wybod am Wobrau Prentisiaethau Cymru
Ymgeisiwch
Mae’r Ceisiadau ar gyfer y Gwobrau Prentisiaethau Cymru wedi cau.
Enillwyr a theilyngwyr
Cewch weld enillwyr a theilyngwyr blaenorol Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Gair am y gwobrau

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Bydd y Gwobrau hyn, sy'n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), yn arddangos ac yn dathlu llwyddiant rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant, ynghyd â brwdfrydedd a menter, dyfeisgarwch a chreadigrwydd, dealltwriaeth o'r angen i wella sgiliau er lles economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

Llinell amser dyfarniadau 2021

Image

Apprenticeships logoEuropean Social Fund logo